Responsable.

Empresa:PLAY BRAVA S.L.
CIF B67459420
Dir. Postal: C/ Doctor Narcís de Ciurana, 2
E-mail: [email protected]

Finalitat de l’tractament de les seves dades personals.

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:

Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
Entendre el comportament de l’navegant dins del web per tal de detectar possibles atacs informàtics al nostre web.
Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.
Si és el cas, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., I / o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector.
Gestionar i enviar-li el pressupost sol·licitat.
Gestionem les seves dades per programar la cita sol·licitada.
Gestionar, administrar, supervisar la seva activitat al blog / fòrum incorporat.
clients
Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:
La gestió de la relació comercial.
La prestació dels serveis que ens hagi contractat.
Gestions relacionades amb l’enviament i recepció de l’producte adquirit a través d’aquesta pàgina web.
La gestió administrativa, comptable i fiscal.
Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
Entendre el comportament de l’navegant dins del web per tal de detectar possibles atacs informàtics al nostre web.
Si és el cas, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., I / o noticies o butlletins relacionats amb el nostre sector.
Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

Base jurídica del tractament.

USUARIS / NAVEGANTS A LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.
En el consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
Per complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se a el tractament de les dades personals.
En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se a el tractament de les dades personals, tot i que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l’apartat vuitens de la present política
CLIENTS
Execució d’un contracte en el qual sigui part o aplicació de mitges precontractuals. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
En el consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades respecte de les finalitats alienes a el desenvolupament o execució de l’contracte existent. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
Per complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se a el tractament de les dades personals.
En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se a el tractament de les dades personals, tot i que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l’apartat vuitens de la present política.

Terminis o criteris de conservació de les dades.
Període de bloqueig de les dades:

EL CODI CIVIL. Entre 5 o 15 anys segons el cas, atenent el que disposa l’article 1964.2 de el cos legal esmentat.
EL CODI DEL COMERÇ. Durant 6 anys, atenent a que disposa l’article 30 de el cos legal esmentat. S’aplica respecte de la informació mercantil relacionada amb (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.).
La Llei General Tributària. Durant 4 anys atenent disposen els articles 66 a 70 de el cos legal esmentat. S’aplica a la informació relacionada amb les obligacions fiscals.
LLEI 10/2010, DE 28 D’ABRIL, DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I DEL FINANÇAMENT DEL TERRORISME. Durant 10 anys atenent al que disposa 25 de la llei.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils.
La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

Destinataris.
Durant el període de durada de l’tractament de les seves dades personals, organització podrà cedir les seves dades als següents destinataris:

Jutges i tribunals.
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.

Transferències internacionals de dades.

L’organització no realitza Transferència Internacional de Dades alguna.

Drets

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a la mateixa, sol·licitar la portabilitat d’aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si és el cas, quan procedeixi, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic dalt indicades. En qualsevol cas, la seva sol·licitud s’ha d’acompanyar d’una fotocòpia del seu D.N.I. o document equivalent, amb la finalitat d’acreditar la seva identitat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent (Agència espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça [email protected], amb assumpte “BAIXES” o bé fent clic en l’apartat de l’correu * per donar-se de baixa *.

Veracitat de les dades.

L’interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i es troben actualitzats; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a l’efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la manca de compliment de la present obligació.

Última revisió: 29/11/2019

Formularis
Formulari de contacte.
Informació bàsica en protecció de dades.– D’acord amb el RGPD i la LOPDGDD, PLAY BRAVA S.L. tractarà les dades facilitades, amb la finalitat de contestar els dubtes i / o queixes plantejades a través d’aquest formulari i facilitar la informació sol·licitada. Sempre que ens ho autoritzi prèviament, enviarem informació relacionada amb [l’activitat / els productes / serveis] oferts per PLAY BRAVA S.L. el [grup] Es pot exercir, si ho desitja, els drets d’accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat.

Sol·licitud de pressupost.
Informació bàsica en protecció de dades.- D’acord amb el RGPD i la LOPDGDD, PLAY BRAVA S.L. tractarà les dades facilitades, amb la finalitat de facilitar-li un pressupost. Sempre que ens ho autoritzi prèviament, enviarem informació relacionada amb [l’activitat / els productes / serveis] oferts per PLAY BRAVA S.L. el [grup] Es pot exercir, si ho desitja, els drets d’accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat.

Formulari web de newsletter.
Informació bàsica en protecció de dades.- De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, PLAY BRAVA S.L. tractarà les dades facilitades amb la finalitat d’enviar un butlletí informatiu mensual entre els subscriptors. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d’accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat.

Open chat
Hola 👋
Vols contactar amb nosaltres?